voorbeeldboszicht.jpg

Vergoedingen, kosten en tarieven

Ziektekostenverzekering

Vanaf 2014 heeft de eerstelijns psychologische zorg een andere benaming gekregen, namelijk de generalistische basis GGZ (GB-GGZ). Hierbij staat GGZ voor "geestelijke gezondheidszorg". Daarnaast bestaat er ook een specialistische GGZ (G-GGZ) voor zwaardere problematiek zoals persoonlijkheidsstoornissen. Uw verzekering vergoedt deze zorg na verwijzing door uw huisarts. Nieuw is dat de huisarts in de verwijzing een diagnose moet vermelden en duidelijk moet verwijzen in dit geval naar de GB-GGZ. Steeds meer huisartsen hebben voor de behandeling of verwijzing van psychische problemen een praktijkondersteuner (POH-GGZ) in dienst die zelf ook een aantal gesprekken met u kan voeren.

De psycholoog kan bij aanvang of in het verloop van de behandeling een traject inzetten. Dit kan een kort, middellang of intensief behandeltraject worden (globaal maximaal resp. vijf, acht of twaalf sessies). Overigens worden niet alle klachten vergoed. Van vergoeding zijn uitgesloten: arbeidsgerelateerde klachten, aanpassingsstoornissen en relatietherapie. Sommige verzekeraars (o.a. ONVZ) vergoeden deze laatstgenoemde klachten in hun aanvullende pakketten. Let wel: de vergoeding van uw verzekering is gebonden aan het wettelijk bepaald eigen risico van € 385,- per kalenderjaar (2018). Als u uw eigen risico vrijwillig verhoogd heeft, valt dit bedrag uiteraard hoger uit!

Kinderen tot de leeftijd van 18 jaar vallen sinds 01-01-2015 voor geestelijke gezondheidszorg niet meer onder de verzekeringspolis van hun ouders. De gemeente in de vestigingsplaats van het kind heeft deze zorg overgenomen. BrainExcel heeft vanaf 01-01-2017 geen contract meer met de gemeente Amersfoort (regio Eemland). De behandeling van kinderen kan daardoor uitsluitend op particuliere basis plaatsvinden.

Over bovengenoemde verzekeringszaken kunt u zich het beste laten voorlichten in onze praktijk door een afspraak te maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Ook kunt u hierover informatie vinden in de polisvoorwaarden of op de website van uw verzekering. Alle voor u nodige therapieën zijn opgenomen in het voorgeschreven behandeltraject.

 

Particuliere tarieven

Buiten de vergoeding vanuit de ziektekostenverzekering hanteren wij de volgende particuliere tarieven:

  • Intake of informatief gesprek van ca. 45 minuten: kosteloos
  • Psychologisch consult: € 82,50 per sessie
  • Onverzekerd product (OVP) zoals relatietherapie: € 82,50 per sessie
Voor de zakelijke markt zoals de behandeling van arbeidsgerelateerde problematiek, hanteren wij een ander tarievenstelsel. Laat u zich hierover informeren via telefonisch- of e-mailcontact. Alle tarieven gelden voor een sessie van ca. 60 minuten en zijn binnen het kader van de gezondheidszorg vrijgesteld van BTW.

 

Praktijk- en betalingsvoorwaarden

Het kan voorkomen dat u verhinderd bent voor een afspraak. U dient deze dan minimaal 48 uur van tevoren te annuleren, anders kunnen wij genoodzaakt zijn om voor de ingeplande afspraak kosten bij u in rekening brengen ter hoogte van een volledige sessie (€ 82,50).

Verder verwijzen wij u graag voor alle details naar onze Algemene Voorwaarden.