voorbeeldbos.jpg

Vormen van Psychologische Hulpverlening

 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Dit is een methode om anders met je problemen te leren omgaan door bepaalde gedachtenpatronen te doorbreken en in plaats daarvan andere gedachten en nieuw gedrag te leren ontwikkelen.

RET (Rationeel Emotieve Therapie)

Deze aan cognitieve therapie verwante methode leert je om andere gedachten en nieuw gedrag te ontwikkelen. De RET is via oefeningen en opdrachten meer gestructureerd dan cognitieve gedragstherapie. Door zelfanalyse en schematiseren krijgt de cliënt een actievere rol in de therapie.

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing)

Dit is een krachtige methode voor de snelle behandeling van psychotrauma's en Posttraumatische Stress Stoornissen (PTSS).

Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)

In deze methode staan de menselijke contacten en relaties van de cliënt centraal en mogelijke veranderingen die daarin hebben plaatsgevonden, o.a. bij de behandeling van depressie en sociale angst.

EFT (Emotional Freedom Techniques)

Deze therapievorm gaat uit van meridianen (energiepunten) waarbij de koppeling tussen lichaam en geest hersteld wordt en energieverstoringen worden opgelost. EFT wordt vooral ingezet bij angsten, fobieën en lichte trauma's.

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Therapie en training in aandacht en bewustwording, gebaseerd op de boeddhistische beginselen van Jon Kabat-Zinn.

Psycho-educatie en Lifecoaching

Inzicht krijgen in het ontstaan en in stand houden van je klachten en problemen is belangrijk om vanuit onwetendheid en onmacht te veranderen naar bewustwording van het eigen functioneren en het vermogen om daar verandering in aan te brengen. Het bewust maken van keuzes geeft verdieping en meer zingeving aan je leven. 

Neurofeedback

Neurofeedback volgens NeurOptimal van Zengar is een softwareprogramma voor het her-reguleren van de hersengolven voor het bereiken van een diepere ontspanning en het verbeteren van het slaappatroon. 

Biofeedback

Hartcoherentie is een vorm van Biofeedback die via een ademhalingstraining meer evenwicht, rust en ontspanning brengt in het autonome zenuwstelsel (hartslag, maag/darmfunctie, spijsvertering etc.). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de software van HeartMath.