voorbeeldboszicht.jpg

Brainexcel ... voor wie?

De behandelingen vallen binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) onder de generalistische basis GGZ (GB-GGZ), voorheen de eerstelijns psychologische hulpverlening. De GB-GGZ is bedoeld voor relatief kortdurende behandeling (12-14 sessies) van minder ernstige psychische klachten. Deze zorg is opgenomen in het basispakket van uw ziektekostenverzekering en wordt vergoed onder verrekening van het wettelijk bepaalde eigen risico (€ 385,-) mits u een verwijzing heeft van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Lees hier meer over de verwijzing.

BrainExcel heeft een contract met alle verzekeraars in Nederland. Deze vallen onder zeven hoofdgroepen van verzekeraars, namelijk Zilveren Kruis Achmea, Multizorg, VGZ, Menzis, CZ, DSW en Caresq. Daarbinnen hebben deze verzekeraars een diversiteit aan eigen merken. Uw verzekering/merk zit hier dus altijd bij. BrainExcel is een eenmanspraktijk. De intakes en behandelingen worden uitgevoerd door Rob Slootman. Hierdoor heeft u altijd een vast aanspreekpunt.

U kunt zich het beste aanmelden via het contactformulier op de website, anders telefonisch of via een e-mailbericht. Zie hier voor de contactgegevens. Na uw aanmelding wordt binnen drie werkdagen contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor een intake of vrijblijvend oriënterend gesprek van maximaal één uur. Hierin kunt u uw klachten en hulpvraag kenbaar maken, wordt een behandelaanbod of (voorlopig) behandelplan besproken en eventueel een afspraak voor de eerste behandelsessie gemaakt. U krijgt ter invulling formulieren mee zoals een aanmeldingsformulier en een klachtenvragenlijst. Deze dient als meetinstrument voor effectmeting van de behandeling (zgn. ROM meting). Tegen het einde van het traject wordt u namelijk wederom gevraagd deze vragenlijst in te vullen.

Eenmaal in behandeling kan het voorkomen dat u in psychische nood (crisis) belandt. In dat geval kunt u voor advies of begeleiding telefonisch contact opnemen met de praktijk. Dit kan ook via het mobiele nummer in de avond of in de weekenden. Voor crisisopvang gedurende de nacht kunt u het beste contact opnemen met de huisartsenpost van het Meander of uw plaatselijke ziekenhuis (bijvoorbeeld voor rustgevende medicatie). U kunt dan de volgende dag voor advies contact opnemen met de praktijk.

Na afloop van de behandeling zal BrainExcel het behandeltraject rechtstreeks declareren bij uw verzekering. Deze zal vervolgens het eigen risico met u afrekenen voor zover dit dit nog niet verbruikt is aan andere zorg.

Aangaande uw rechten en plichten wordt u verwezen naar onze Algemene Voorwaarden. Hier vind u onder andere informatie over hoe u moet handelen indien u verhinderd bent voor een afspraak, wat de gevolgen zijn van niet komen opdagen (no-show) en hoe u eventueel een klacht kunt indienen als u ontevreden bent over de manier waarop de behandeling verloopt.

Verder kunt u in ons Privacy Statement  lezen hoe BrainExcel op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonlijke gegevens.