voorbeeldboszicht.jpg

Verwijzing door de huisarts

Voor minder complexe problematiek op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kun je in de huisartsenpraktijk terecht bij de praktijkondersteuner voor GGZ (POH-GGZ). De POH-GGZ valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts die de patiënt indien nodig verwijst. In de verwijzing dient de huisarts, naast de patiëntgegevens een drietal zaken te vermelden:

Ten eerste vermeldt de huisarts zijn AGB-code.

Ten tweede verwijst de huisarts de patiënt naar de generalistische basis GGZ (GB-GGZ) voorheen 1e lijns psycholoog. BrainExcel is een praktijk voor uitsluitend GB-GGZ. Er bestaat namelijk ook nog een specialistische GGZ (S-GGZ) voor zwaardere problematiek zoals persoonlijkheidsstoornissen.

Ten derde zal de huisarts in de verwijzing een diagnose volgens DSM-V vermelden, dan wel een vermoeden van een DSM stoornis.

Niet alle DSM-stoornissen vallen onder de vergoeding van de ziektekostenverzekering. De volgende diagnoses zijn van vergoeding uitgesloten: relatieproblematiek, aanpassingsstoornissen en arbeidsgerelateerde problematiek (o.a. burnout). Deze vallen onder de eigen bekostiging van de patiënt of bij werkgerelateerde problematiek onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Zomogelijk kan ook de POH-GGZ een rol spelen in de behandeling van deze problemen, zoals bij relatieproblemen. Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden de behandeling van laatstgenoemde diagnoses in hun aanvullende pakket.

Naast de huisarts kan ook een bedrijfsarts, psychiater, psycholoog/psychotherapeut of medisch specialist een verwijzing uitschrijven, mits voldaan wordt aan bovenstaande drie voorwaarden.